12 grudnia 2019

1% podatku dochodowego

      

Fundacja Rozwoju Społecznego „ Nad Symsarną”

 Warmińsko – Mazurski Fundusz Lokalny w Lidzbarku Warmińskim

 

Prosimy o podarowanie 1% podatku na pomoc

chorym dzieciom, wpisując w zeznaniu

Podatkowym nasz nr:

KRS: 0000033231

1% do druku-pdf

Rozlicz 1% podatku On-line

 

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom następujące osoby:

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych ( w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

- podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19- procentowej stawki podatku.

 

1% mogą przekazaćrównież emeryci i renciści. Mogą to zrobić na dwa sposoby:

- samodzielnie wypełniając PIT-37 na postawie PIT-u otrzymanego z ZUS.

- wypełniając specjalny pit – PIT-OP, który pozwala im na wskazanie organizacji pożytku, bez konieczności samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym.

 

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1 %.

 

 Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia  w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje KRS organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

 

Uwaga! Jeżeli błędnie wpiszemy nr KRS organizacji do formularza PIT, wówczas urząd skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to uczynić korespondencyjnie  lub przez telefon albo e-mail ( o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).

 

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu ( ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

 

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać konkretny cel) przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jao uszczegółowienie przekazanych kwot.

 

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji i pożytku publicznego. Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.  

 

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.094403028488159