18 maja 2020

3 Etap odmrażania gospodarki

 

 

 

Etap III - od 18 maja

 

 

Salony kosmetyczne, fryzjerskie, gastronomia, wydarzenia sportowe, edukacja

 • Od 18 maja mogą wznowić działalność zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,
  jednak muszą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym. Będzie on polegał m.in. na obowiązku noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera,
  a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala), używaniu ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe, a także przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Klienci nie będą mogli oczekiwać na usługę w poczekalni.
 •  Od 18 maja zaczną działać obiekty gastronomiczne (m.in. restauracje, kawiarnie),
  ale będą musiały spełniać dodatkowe wymagania, takie jak:
  • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2),
  • dezynfekcja stolika po każdym kliencie,
  • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Blaty mogą być odsunięte od siebie
   o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika,
  • zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy gośćmi siedzącymi przy osobnych stolikach,
  • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego oraz gościa restauracji, przy czym goście mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.
 • Możliwe będzie prowadzenie zajęć:Otwarte zostaną placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.
  • praktycznych w szkołach policealnych,
  • rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomaganie rozwoju
   i specjalistyczną rewalidację.
     
 • Od 25 maja można prowadzić:Przedłużony zostanie też zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
  • konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas, przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
     
 • Od 1 czerwca pozostali uczniowie będą mogli  odbywać w szkołach konsultacje
  z nauczycielami wszystkich przedmiotów.
   
 • Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
   
 • Od 18 maja zwiększy się limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy  chcą skorzystać z tej opcji. Do wyboru będzie połowa miejsc siedzących (czyli tak jak obecnie) lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

 

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

 

 • Zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:
  • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów),
  • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

 

Zostanie wprowadzona też możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy (buforem bezpieczeństwa). Jeśli wydzielona zostanie 5-metrową strefa buforowa,
wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów.
Na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie w sumie 32 osoby (+ 6 trenerów).

 

 • Można będzie organizować zajęcia w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie będzie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

 • Poluzowanie zostaną też obostrzenia w świecie kultury. Możliwe będzie m.in.:Od 25 maja przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów ostatnich lat studiów, które nie mogą być realizowane zdalnie.
  • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
  • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
  • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
  • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
  • wznowienie prób i ćwiczeń.

 

 • Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych
  np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.
   

 

 • Od 17 maja zmniejszone zostaną restrykcje związane z przebywaniem wiernych
  w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych.
  Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać
  10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

 

 

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.091516971588135