14 lipca 2021

Konkurs Fotograficzny

Zamek Lidzbarski jest piękny

Konkurs Fotograficzny

        Ktokolwiek chociaż raz widział zamek w Lidzbarku Warmińskim nie może zaprzeczyć jego wyjątkowej urodzie. Monumentalna bryła budowli, piękna kolorystyka otoczenia, fosa z fontanną, rzeki Symsarna i Łyna, zieleń. Mieszkańcy Lidzbarka Warm., dzięki położeniu zamku w środku miasta, mają ten szczególny przywilej oglądania go codziennie. Zamek obfotografowano już tysiące razy, ale ciągle ktoś zauroczony wyjątkowością tego zakątka robi kolejne zdjęcia.  

 

 

 

 

 

 Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" w Lidzbarku Warmińskim

ogłasza wakacyjny konkurs fotograficzny pod nazwą:

ZAMEK LIDZBARSKI JEST PIĘKNY

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej poprzez promowanie sztuki fotografii oraz działalności Fundacji Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną". 

Regulamin konkursu:

 • do konkursu może przystąpić każdy amator fotografowania osobiście tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich
 • tematyka zdjęć konkursowych (maksymalnie 3 sztuki) powinna być związane z zamkiem lidzbarskim i jego otoczeniem, podpisane przez autora imieniem i nazwiskim lub preudonimem (imię i nazwisko do wiadomości organizatora konkursu)
 • zdjęcia należy nadsyłać na adres emailowy Fundacji: biuro@funduszlokalny.org
 • zgłoszenie powinno zawierać tytuł pracy (fotografii); • imię i nazwisko; •  adres e-mail; • wiek uczestnika; •  
 • udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny, udostępnienie danych  jest całkowicie dobrowolne.
 • nadesłanie prac konkusowych jest równoczesnym wyrażeniem zgody na korzystanie przez Fundację ze zgłoszonej pracy fotograficznej w celu realizacji Konkursu;
 • zgłaszający prace fotograficzne zwalnia Fundację od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych 
 • zdjęcia konkursowe będą prezentowane na bieżąco na stronie Fundacji www.funduszlokalny.org oraz na Facebook i poddane ocenie oglądających (liczyć się będą "łapki w górę")
 • zdjęcia należy nadsyąłać na adres emailowy Fundacji: biuro@funduszlokalny.org
 • termin nadsyłania zdjęć od dnia ogłoszenia konkursu do 15 września 2021
 • rozstrzygnięcie konkursu 20 września 2021
 • Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu fotografii, które: a) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej; b) zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną; c) zawierają przekazy reklamowe; d) są spamem lub niezamówioną informacją handlową; e) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej. 
 • PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU PRZEZ NADESŁANIE FOTOGRAFII JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA REGULAMIN KONKURSU.

 

Anna Kajaniec

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.069947957992554