27 marca 2022

Seniorzy w akcji!

Dotacje i wsparcie dla seniorów z pomysłem.

Seniorzy w akcji!

Jeżeli jesteś seniorem, masz pomysł na działanie, ale nie wiesz jak go zrealizować, potrzebujesz wsparcia finansowego i merytorycznego, zgłoś swój pomysł na projekt do Konkursu „Seniorzy w akcji”.
Ogólnopolski Konkurs „Seniorzy w Akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w akcji” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jest to program wspierający działania osób starszych na rzecz otoczenia i promujący współpracę międzypokoleniową.
Do Konkursu mogą przystępować osoby powyżej 60. roku życia, które samodzielnie lub w parze z osobą młodszą (o co najmniej 25 lat), chcą realizować działania społeczne oparte na własnym pomyśle. Zwycięzcy Konkursu otrzymają grant na realizację swojego pomysłu na projekt oraz wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach jego realizacji. 

Kto może zgłosić pomysł na działanie?
• Pomysły zgłaszają osoby, które ukończyły 60 lat. Pomysł można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z osobą młodszą o co najmniej 25 lat. Animator młodszy powinien być osobą pełnoletnią.
• Osoba 60+ lub para międzypokoleniowa, która chciałyby pełnić rolę lidera w projekcie i jest otwarta na udział w warsztatach rozwojowych i wsparciu programowym.
• Osoba 60+ lub para międzypokoleniowa, która znajdzie w swoim środowisku organizację pozarządową/instytucję kultury, przy wsparciu której będzie realizowała swój pomysł na projekt.

FUNDACJA NAD SYMSARNĄ ZAPRASZA TAKIE OSOBY I SŁUŻY IM SWOJĄ POMOCĄ MERYTORYCZNĄ PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU ORAZ MOŻE WYSTĄPIĆ JAKO ORGANIZACJA WSPIERAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU.

Jak przystąpić do konkursu?
Aby przystąpić do Konkursu należy przygotować krótki list intencyjny, w którym opiszesz swój pomysł na projekt i zaprezentujesz siebie i swoje pasje.
List intencyjny należy przesłać korzystając z formularza on-line dostępnego na stronie internetowej:
https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/, w terminie do 15 kwietnia 2022 r.
Co możesz zyskać?
• Autorzy wybranych pomysłów mogą liczyć na wsparcie ekspertów podczas Inkubatora Pomysłów (II etap konkursu).
• Zwycięskie projekty otrzymają dotację w wysokości od 10 do 15 tys. zł oraz wsparcie tutorskie podczas całego okresu realizacji projektu.
• Możliwość udziału w warsztatach liderskich dla animatorów projektów.
• Konsultacje doświadczonych trenerów z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów TIT „ę”.
• Możliwość wymiany doświadczeń z innymi animatorami projektów.
W jaki sposób będą oceniane listy intencyjne?
Wasze pomysły będą oceniane przez niezależnych ekspertów — członków Komisji Konkursowej.
Listy intencyjne będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w Regulaminie Konkursu.


17 maja DO UDZIAłU W II ETAPIE KONKURSU ZOSTANIE ZAPROSZONYCH OKOŁO 80 AUTORÓW POMYSłÓW, KTÓRE UZYSKAŁY NAJWYŻSZE OCENY EKSPERTÓW

Przygotowanie i podpisanie umów dotacyjnych — sierpień–wrzesień. Umowy dotacyjne zawierane są z organizacją/instytucją wskazaną we wniosku o dotację przez autora projektu jako organizacja wspierająca. Przekazanie dotacji odbywa się przelewem na specjalnie wydzielone subkonto przeznaczone do obsługi projektu.

Realizację projektów można rozpocząć nie wcześniej niż 1 września 2022 r., a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2023 r. Projekt nie powinien trwać krócej niż 7 miesięcy.

Bliższych informacji możesz uzyskać w siedzibie Fundacji Nad Symsarną lub na stronie 

https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.096040010452271