30 sierpnia 2022

Jesień życia

nowe wyzwania

Jesień życia

Średni wiek mieszkańców powiatu lidzbarskiego wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 21,7% mieszkańców naszego powiatu jest w wieku emerytalnym. W Polsce seniorzy czyli, osoby powyżej 60+, stanowią 24,85% populacji, do 2050 roku będą stanowić aż 40,4%. Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora oraz 14 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Granice starości są płynne a proces starzenia się przebiega etapami tzn. że odcieni starości jest wiele. Określa się ją jako jesień życia, złoty wiek, trzeci wiek. Starość jest nieunikniona a starzenie to proces ciągły i nieodwracalny. W minionych czasach ludzie w podeszłym wieku byli obdarzeni wielkim szacunkiem jako bardziej doświadczeni i mądrzejsi. W obecnych czasach starość bardziej zauważalna jest ze względu na niż demograficzny.

Wydłużenie długości życia społeczeństw europejskich jest efektem rozwoju cywilizacji i stawia przed ludźmi zupełnie nowe wyzwania. Stereotypy na temat osób starszych krzywdząco wpływają na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Starość kojarzy się z bezradnością, niesprawnością psychofizyczną, biedą, niezadowoleniem, konserwatyzmem poglądów oraz pesymizmem.

Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.093596935272217