Fundacja - Statut

 

 

Misją Fundacji Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" jest poprawa jakości życia społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację następujących inicjatyw:

 

1. popieranie wszechstronnego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego,

2. wspieranie działań związanych z ekologią i promocją zdrowia dzieci i młodzieży na terenie objętym działaniem Fundacji,

3. bezpłatna pomoc dzieciom przewlekle chorym, w tym w szczególności dzieciom chorym na choroby onkologiczne,

4. pomoc organizacjom pozarządowym (w tym finansowa) działającym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,

5. zmiana świadomości społecznej i aktywizowanie mieszkańców miast i gmin woj. warm -  mazurskiego,

6. promocja województwa warmińsko-mazurskiego w kraju i poza jego granicami,

7. przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,

8. wspieranie edukacji i rozwoju przedsiębiorczości,

9. poprawa jakości życia społeczeństwa Warmii i Mazur,

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.12585878372192