Fundacja - Statut

Zgodnie ze Statutem Fundacji Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Radę Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji. Członkowie Rady pełnią funkcję honorowo, służąc Zarządowi swoim głosem doradczym i opiniodawczym.

Józef Mika - Przewodniczący Rady Programowej, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku.
Kazimierz Minkowski - Wiceprzewodniczący Rady Programowej, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Porkon" Sp. z o.o. Orneta
Lucyna Pawicka - Sekretarz Rady Programowej, pracownik Centrum Edukacji ZDZ w Lidzbarku Warmińskim
Marek Kierzkowski - członek Rady Programowej, kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Bartoszycach
Piotr Cieśliński - członek Rady Programowej, Poseł na Sejm RP  VII kadencji ( Lidzbark Warmiński)
Jan Harhaj - członek Rady Programowej, Starosta powiatu lidzbarskiego (Lidzbark Warmiński)
Jarosław Kogut - członek Rady Programowej, Wicestarosta powiatu lidzbarskiego (Orneta)
Jerzy Pakisz - członek Rady Programowej, były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim ( Dobre Miasto)
Joanna Smoliniec - członek Rady Programowej, Dyrektor Centrum Edukacji w Braniewie
Iwonna Ficek - członek Rady Programowej, Inspektor do spraw ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym, sekretarz Warmińsko - Mazurskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Lidzbarku Warmińskim
Zbigiew Aszkiełowicz - członek Rady Programowej,

Rada Programowa może oddelegować swojego reprezentanta do pracy w Komisji Grantowej.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
34 0.072886943817139