Fundacja - Statut

PRZEDSIĘBIORSTWO ZA PAN BRAT ZE ŚRODOWISKIEM

Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny w Lidzbarku Warmińskim od stycznia 2004 roku realizowała projekt "Przedsiębiorstwo za pan brat ze środowiskiem". Projekt został nagrodzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce kwotą 15090 zł i był skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych, którzy będą ze sobą konkurować podczas turnieju, prowadząc symulację firmy produkcyjnej.

Celem projektu było:

 • zwiększenie poczucia współodpowiedzialności ekologicznej wśród uczestników - młodzieży i lokalnych przedsiebiorców;
 • dostarczenie młodzieży i kadrze kierowniczej przedsiębiorstw dobrych wzorców i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania firmą w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie udział młodzieży i kadry kierowniczej w duńskiej grze dydaktycznej, będącej symulacją firm produkcyjnych;
 • wyłonienie spośród uczestników programu młodych "przedsiębiorców ekologów", co w pszyszłości może zaowocować powstawaniem nowoczesnych firm funkcjonujących w zgodzie z przyrodą. Realizacja projektu umożliwi stworzenie stałych i twardych systemów współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami i młodzieżą, polegającej na wymianie doświadczeń i pomysłów.

Dofinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie III" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

15 maja miało miejsce uroczyste zakończenie projektu, w którym udział wzięli uczestnicy oraz zaproszeni goście. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali nagrody i zaświadczenia o uczestnictwie, a mistrzowie atrakcyjne nagrody rzeczowe i możliwość spotkania się z członkami Izby Handlowo-Przemysłowej w Lidzbarku Warmińskim. Projekt zyskał uznanie w opinii Naczelnika Oświaty jako doskonałe uzupełnienie wiedzy szkolnej z zakresu przedsiębiorczości.

Łącznie turniej trwał przez 12 dni, uczestniczyło w nim 57 osób, a rozgrywki przeprowadziła Maria Żylińska, która posiada duński certyfikat z tego zakresu i była także autorem projektu sfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantrpii w Polsce kwotą 15090 zł.
Koordynatorem projektu była Wanda Przybysz.

Projekt trwał w latach 2003-2004


ILE LUDÓW, TYLE PIĘKNA...

Projekt skierowany był do około 30-40 młodych ludzi z powiatu lidzbarskiego, wywodzących się z różnych narodowości, którzy pod okiem nestorów i konsultantów poznawali kulturę i obyczaje sąsiadów w celu wzmocnienia więzi społeczności lokalnej.

Projekt inspirował do korzystania z dorobku kulturalnego innych narodowości. W ramach spotkań warsztatowych zaprezentowane zostały obyczaje kultury niemieckiej, ukraińskiej, wileńskiej i polskiej.

Projekt miał również na celu wzmocnienie przedsiębiorczości ok. 20 młodych ludzi, którzy poprzez warsztaty rękodzielnictwa i własnoręcznego wyrobu pamiątek uzyskają możliwość samozatrudnienia, promując jednocześnie powiat lidzbarski.

Na zakończenie projektu odbyła się Konferencja w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim pt. "Różnice urozmaicają, podobieństwa łączą".

Projekt finansowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt trwał w latach 2002-2003


BY ŻAK KSIĘCIEM ZOSTAŁ...

Adresatem projektu nagrodzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży a finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest grupa młodzieży z pięciu szkół ponadpodstawowych, grupa młodzieży z pięciu gimnazjów oraz pięciu nauczycieli, którzy założą i poprowadzą punkty pogotowia naukowego.

Zadaniem punktów będzie zainteresować oraz zmotywować młodzież gimnazjalną do dalszej nauki. Uzdolnieni gimnazjaliści znajdą swoich promotorów (uczniowie szkół średnich) w społeczności lokalnej.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • ożywiania i współpracy lokalnego środowiska,
 • pobudzenie aspiracji twórczych i postaw aktywnych,
 • podniesienia poczucia własnej wartości,

Projekt trwał w latach 2002-2003


ZOSTAŃ PARTNEREM!

Jest to pilotażowy projekt realizowany od 1.09.2002 do 30.09.2003 jednocześnie w siedmiu Funduszach Lokalnych w Polsce oraz w Funduszu "Zdrowe Miasto" na Słowacji.

Cel projektu to aktywizowanie jednostek i grup pozostających na marginesie życia społecznego poprzez zwiększanie zaangażowania sektorów administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych w tworzeniu i finansowaniu programów społecznych na rzecz tych grup w różnych środowiskach.

Projekt zakładał aktywizowanie grup takich, jak:

 • bezrobotni,
 • kobiety,
 • osoby starsze,
 • niepełnosprawni.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • powołania Lokalnych Koalicji do wypracowania programu działań mających złagodzić najbardziej dokucziwy problem występujący na danym obszarze,
 • prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych problematyką projektu,
 • udzielania konsultacji w "Punktach Doradztwa Obywatelskiego" z zakresu: prawa pracy, przedsiebiorczości, wolontariatu, poszukiwania pracy a nawet porad natury egzystencjonalnej.

Projekt trwał w latach 2002-2003

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.11181402206421