Programy specjalne

DO AKTYWNYCH ŚWIAT NALEŻY

Konkursy w ramach programu "Do aktywnych świat należy" są każdorazowo ogłaszane w internecie.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego (stowarzyszenia, fundacje, organizacje szkolne), deklarujących wkład własny środków w wysokości min. 20% budżetu projektu + 10% wkładu finansowego uzyskanego do realizacji projektu z innych źródeł.

Celem konkursu jest zaktywizowanie w społecznościach lokalnych grup lub osób, które mają predyspozycje przywódcze, organizacyjne, wykreowanie młodych liderów, zdolnych do zainspirowania otoczenia, w wyniku czego powstaną konkretne, wymierne rezultaty.

Problem inercji społecznej, spowodowany ubóstwem, bezrobociem i ogólną apatią, jest przeszkodą w kreatywnym kształtowaniiu zmian i rozwiązań lokalnych problmów. Dlatego też istnieje konieczność przygotowania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych (własnych i sąsiedzkich) problemów, do kreowania rzeczywistości, a nie oczekiwania pomocy socjalnej z zewnątrz.

Wskazane, by projekty tematyczne wpisywały się w obszary wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny.

W ramach niniejszego konkursu na realizację projektu można otrzymać od 500 do 2500 zł.

WARUNKI FINANSOWANIA

Każda organizacja musi przygotować wniosek o przyznanie grantu zgodnie z formularzem wniosku Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Lokalnego. Formularze wniosków można pobrać także w biurze Fundacji przy ul. Orła Białego 7 w Lidzbarku Warmińskim w godz: 8.00-16.00.

Wypełniony wniosek należy przsłać lub dostarczyć do biura Fundacji Rozwoju Społecznego najpóźniej do 15 grudnia 2005 roku.

Komisja dokona oceny wniosków, biorąc pod uwagę:

  • przygotowanie organizacji do realizacji projektu,
  • dostosowanie projektu do celów Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Lokalnego i potrzeb grup, na które ukierunkowane są projekty opisane we wnioskach, znaczenie projektu dla lokalnej społeczności, jakość projektu, możliwość kontynuowania projektu po wykorzystaniu dotacji,
  • opiekę nad beneficjentami przez Organizację Wnioskującą przez min. 3 miesiące po zakończeniu projektu
  • dopasowanie budżetu do działań projektowych,
  • czas trwania projektu.

Komisja ma prawo zwrócić się do Organizacji Wnioskującej o uzupełnienie projektu. Upoważnieni członkowie Komisji mają prawo zaznajomić się ze specyfiką działań organizacji w biurze bądź miejscu działań organizacji.

Do wniosku należy dołączyć statut organizacji oraz wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

Szczegóły dotyczące sposobu rozliczania dotacji określi wzór sprawozdania, będący załącznikiem do Umowy zawartej pomiędzy Zarządem Funduszu a dotowaną Organizacją.

Do aktywnych świat należy - wzór wniosku grantowego (zawieszony)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.088171005249023