Programy specjalne

RODZINA OBYWATELSKA

Wieloletni (8 lat) Program Specjalny, posiadający własny fundusz dziedzinowy, skierowany do byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, do ich rodzin, a zwłaszcza do kobiet i pełnoletniej młodzieży z osiedli popegeerowskich.

Główne cele strategiczne:

  1. Zapobieganie bezradności i apatii poprzez rozbudowanie świadomości obywatelskiej i wzrost aktywności zawodowej.
  2. Nabywanie umiejętności radzenia sobie z przemianami oraz brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  3. Aktywizowanie i edukacja obywatelska niezbędna w życiu społecznym i na rynku pracy;
  4. Podniesienie poczucia własnej wartości.

Obszar objęty projektem: powiat bartoszycki, szczycieński, kętrzyński i lidzbarski (o najwyższych wskaźnikach bezrobocia i największym udziale gruntów PGR).

Program składa sie z pięciu etapów - grup tematycznych realizowanych w kolejnych latach w dwóch nurtach: kobiecym lub młodzieżowym na terenie osiedli popegeerowskich.

W 2001 roku rozpoczęto działania przygotowujące do uruchomienia projektów, które zostały skierowane głównie na:

  1. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Stowarzyszenia Byłych Pracowników PGR, liderami i Urzędami Pracy.
  2. Rekrutację uczestników programu.
  3. Promocję programu w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Sponsor programu: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

Program trwał do roku 2007

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.11044096946716