Programy specjalne

AGRAFKA 2009/2010 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

Program stypendialny Agrafka adresowany jest do wybitnie utalentowanej modzieży (w dziedzinach humanistycznych, ścisłych i artystycznych), przede wszystkim gimnazjalnej, licealnej i studentom z terenu powiatu lidzbarskiego, braniewskiego i bartoszyckiego. Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna Programu "Agrafka", brane będą pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy) oraz sytuacja materialna kandydata (mierzona dochodem na osobę w rodzinie).

Szczegóły programu zawarte zostały w regulaminie.

Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:

 • zaświadczenie o dochodach rodziców / opiekunów z Urzędu Skarbowego,
 • kopie najważniejszych dyplomów, zdjęć, prac, informacje prasowe itp. dokumntujące dokonania kandydata do Stypendium AGRAFKA oraz świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo promocyjne z roku szkolnego 2008/2009 (lub indeks),
 • wniosek nominacyjny

Wnioski nominacyjne należy składać do 20 lipca 2009 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Orła Białego 7, w godz: 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku do pani Marii Maliszewskiej, pracownika Fundacji.

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu fundacji AGORY i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich.


PROGRAM STYPENDIALNY OTWARTA FIHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ

Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej - OFAM to program stypendiany dla uzdolnionych uczniow szkół muzycznych II stopnia oferujący wsparcie:

 • edukacyjne (10-12 dniowe warsztaty)
 • promocyjne (koncerty, audycje, publikacje, sesje nagraniowe, plyty CD)
 • finansowe (stypendia 200 zł miesięcznie)

W 2001 roku Fundacja Rozwoju Społecznego zgłosiła do konkurdu stypendialnego "Agrafka Muzyczna" czterech kandydatow. Po ogólnopolskich przesłuchaniach w Warszawie, stypendium w wysokości 2500 zł, płatne w 10 miesięcznych ratach, otrzymał Grzegorz Łapiński z Olsztyna, uczeń w klasie klarnetu Szkoły Muzycznej II stopnia w Olsztynie, za szczególne osiągnięcia i wielki talent.

Stypendium ufundowane jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a wypłacone przez Fundusz Lokalny w Lidzbarku Warmińskim.

W 2003 roku Fundacja nominowała czterech kandydatów do Stypendium Agrafka Muzyczna. Byli to:
GABRIELA DZIADKO z Olsztyna (skrzypce)
MAKSYM DONDALSKI z Olsztyna (skrzypce)
PAWEŁ PACZULSKI z Mrągowa (klarnet)
KONRAD ŻOŁNIEREK ze Stawigudy (klarnet)
W tym roku stypendystą został Maksym Dondalski.

Komisja Stypendialna Programu w oparciu o opinię osób prowadzących warsztaty wiosną 2003 roku, podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Programu Stypendialnego Agrafka Muzyczna w roku szkolnym 2003/2004 najlpszych stypendystów Agrafki Muzycznej 2002/2003. Wśród najlepszych znalazł się Maksymilian Cybowski (Lidzbark Warmiński, skrzypce), który otrzymał:

 • jednorazowe stypendium w wyokości 1000 zł na cele związane z edukacją muzyczną,
 • możliwość udziału w sesji nagraniowej w studiu Akademii Muzycznej w Warszawie, której efektem jest wydanie płyty CD,
 • możliwość ponownego uczestnictwa w warsztatach muzycznych w podwarszawskim Konstancinie wiosną 2004,
 • propozycję udziału w koncertach ze strony Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji J&S Pro Bono Poloniae.

W latach 2005-2006 Maksym Dondalski po raz kolejny otrzymał stypendium w wysokości 2000 złotych, które przeznaczył na dalsze rozwijanie swego talentu.

W 2007 roku po raz kolejny ogłosiliśmy w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Olsztynie nową edycję stypendialnego Programu Agrafki Muzycznej. Niestety młodzi muzycy z naszego rejonu nie czuli się jeszcze na siłach, aby ubiegać się o stypendium i do Fundacji nie wpłynał ani jeden wniosek.

REALIZACJA PROGRAMU:

Nominacja
W wyłanianiu stypendystów Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej uczestniczy 20 organizacji społecznych - funduszy lokalnych (partnerzy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce), któe we współpracy ze szkołami muzycznymi II stopnia nominują kandydatów. Wybrani kandydaci, po wypełnieniu wniosku i zgłoszeniu go do Fundacji J&S Pro Bono Poloniae zapraszani są do udziału w przesłuchaniach kwalifikacyjnych.

Przesłuchania
Cztery komisje złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej muzyki, w ciagu dwóch dni wysłuchują niminowanych kandydatów, reprezentujących wszystkie klasy instrumentów (również śpiewu), oceniając w skali od 0 do 25 punktów.

Sposób przyznania stypendium
Podstawą wyboru stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna, są wyniki z przesłuchań oraz jakość wniosków (m.in. udokumentowane osiągnięcia). Brana jest również pod uwagę sytuacja socjalna.

Cykl stypendialny - rok szkolny

 1. W ramach programu organizowane są nieodpłatne 10-12 dniowe autorskie warsztaty muzyczne.
 2. W ciągu 10-12 dniowych warsztatów pod okiem wybitnych muzyków i pedagogów stypendyści mają możliwość doskonalić jak i zdobywać nowe umiejętności. Uczestniczą w indywidualnych zajęciach z wybitnymi instrumentalistami, a także uczą się kompozycji, rytmiki, tańca i improwizacji (...). Program warsztatów jest tak skonstruowany, aby wzbogacić wyobraźnię i wrażliwość młodych muzyków, a także zainteresować ich innymi "okołomuzycznymi" dziedzinami.
 3. Warsztaty kończą się uroczystym wystepem w renomowanej sali koncertowej z udziałem uznanych dyrygentów i kompozytorów. Dotychczas koncerty te - rejestrowane na płytach CD - odbywały sie w Łazienkach Królewskich, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Studio Koncertowym im. W. Lutosławskiego Polskiego Radia.

 

NOWE WYZWANIA

W ramach Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej organizowane są różne dodatkowe wydarzenia artystyczne. W roku 2004 i 2006 odbyły sie trasy koncertowe stypendystów Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej na terenie Polski, liczące w sumie ok 3000 km. Orkiestra wystąpiła w 16 miastach przy licznie zgromadzonej publiczności (w najwyższym punkcie stolicy, nad morzem, nad jeziorami, w górach, w zamkach krzyżackich, w kościołach gotyckich i barokowych, w amfiteatrach, pałacach, w ratuszu i w... stodole).

Zarówno podczas koncertów wieńczących warsztaty muzyczne jak i w czasie trasy koncertowej, stypendyści wykonują opracowane podczas wspólnych zajęć utwory solowe, kameralne, orkiestrowe, w tym klasyczne, jazzowe, filmowe, klezmerskie, world music. Dodatkowo młodzi artyści mają możliwość zaprezentowania własnych, autorskich kompozycji. Poprzez swoją różnorodność i oryginalność, koncerty zdobywają liczną publiczność, która za każdym razem doceniając talent i kunszt młodych muzyków, nagradza ich owacjami, niejednokrotnie domagając się bisów.

Od 2001 roku programam zostało objętych 167 młodych muzyków.

Zajęcia prowadziło 63 wybitnych pedagogów. Z programem współpracuje 69 szkół muzycznych II stopnia z 14 województw oraz 20 lokalnych organizacji pozarządowych na terenie Polski.

Rada programowa Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej:
Maria Pomianowska
Maja Nosowska
Leszek Brodowski
Szabolcs Esztenyi
Adam Klocek
Waldemar Malicki

www.agrafkamuzyczna.pl

Organizator: Fundacja J&S Pro Bono Poloniae

Misją Fundacji J&S Pro Bono Poloniae jest wspieranie:

 • wartościowych pomysłów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
 • wybitnie uzdolnionych młodych ludzi,
 • polskiej kultury.

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae jest fundacją niedochodową, jawną i apolityczną i jako jedna z nielicznych fundacji korporacyjnych, realizuje idee społeczne zaangażowanego biznesu w Polsce.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.098394870758057