Skarbonka dla każdego - REGULAMIN

 

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 02.02.2019

 

 

REGULAMIN SKARBONKI

 

[Informacja o funkcjonowaniu subkont Beneficjentów na rachunku bankowym

Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną”]

 

  1. Założycielem „SKARBONKI” w Fundacji NAD SYMSARNĄ może być każda osoba fizyczna, zwana dalej PATRONEM, która chce podjąć się zbierania środków finansowych na ściśle określony cel.
  2. SKARBONKA musi być imienna czyli wskazująca konkretnego Beneficjenta (tj. osobę potrzebującą pomocy finansowej).
  3. SKARBONKA będzie założona na rachunku bankowym Fundacji jako imienne subkonto, po uprzednim złożeniu przez PATRONA dokumentów, wymaganych przez Fundację, potwierdzających zasadność zbiórki.
  4. PATRON sam organizuje i promuje zbiórkę wśród darczyńców indywidualnych (rodziny, znajomych i przyjaciół) oraz instytucjonalnych (firmy, zakłady pracy i inne podmioty gospodarcze).
  5. Fundacja na swojej stronie internetowej, stronach NGO’s, Facebooku będzie umieszczać apele, filmiki i fotografie, dostarczane przez Patrona SKARBONKI, wspierając akcję zbiórki danej  SKARBONKI.
  6. PATRON ma prawo do bieżącej informacji o wysokości uzbieranej kwoty w swojej SKARBONCE i do dysponowania tą kwotą zgodnie z celem zbiórki.
  7. PATRON  zobowiązuje się do dostarczania rachunków, dokumentujących prawidłowe  wydatkowanie środków finansowych.
  8. Od kwot wpłacanych na konto SKARBONKI w banku lub w kasie Fundacja potrąci 3% na cele operacyjne.
  9. Fundacja ma obowiązek  zgłaszania i sporządzania sprawozdań z przebiegu zbiórki oraz przesłania ich właściwym organom.
  10. W przypadku wyzdrowienia (opinia lekarza prowadzącego) lub śmierci Beneficjenta zebrane w Skarbonce środki finansowe będą przekazane na cele statutowe Fundacji.

 

 

 

Prezes Zarządu Fundacji

 

Maria Żylińska

Skarbonka dla każdego - REGULAMIN

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
31 0.15141296386719